Oldalsáv

Szakipari munkák

Állványozás

Biztonságos munkavégzéshez vegyél egy jó állványt!

Layher állvány közel 70 éve fogalom a szakmában. Magas minőség, gyors építhetőség jellemzi. Igénynek megfelelően különböző állványrendszerek vannak a Layher-en belül. A Layher a legmodernebb technológiát használja a tökéletes állványrendszer kialakítása érdekében. 

Toljuk az ékfejet a lyuktárcsához.

A lyuktárcsán keresztül
tegyük az éket az ékfejbe.

Rögzítsük a kapcsolatot.

 

A Layher állványrendszer modulállvány világszerte.

Köszönhető mindez az egyedi, csavarmentes Allround Kötési Technológiának, valamint annak, hogy ezt a rendszert szinte minden célra fel lehet használni, úgymint ipari állvány, homlokzati állvány, színpad, lelátó, védő-, és nehézállványzat, gurulóállvány.

Tartozékok széles választéka biztosítja a sdokrétű felhasználási lehetőséget.

Az Allround állványrendszer gyorsan és biztonságosan szerelhető és az összeszereléséhez csak egy kalapácsra van szükség.

Az Allround állványrendszer minden speciális épület kialakításnak, terhelhetőségnek, és biztonsági előírásnak megfelel!

 

Korrózió és felületkezelés

Korrózióvédelem általános leírása:

Különféle acélfajtákból készült gépek, készülékek, tartályok, csövek, tartó és biztonsági szerkezetek bevonatrendszerekkel történő korrózióvédelmének kialakítása, különböző igénybevételekhez tartozó, megfelelőnek minősített bevonatrendszerek, felületkezelések leírása, illetve a bevonatrendszerek felhasználásához szükséges legfontosabb műszaki paraméterek ismertetése.

Az INDUSTRIAL-METAL-WORKS Kft. Felületvédelmi Technológiájának, illetve Eljárási Utasításának biztosítani kell a Megrendelő által előírt korrózióvédelmi paraméterek nyomon követhető alkalmazását.

Az MSZ EN ISO 8044:2003 szabvány szerint.

Korrózió: fizikai-kémiai kölcsönhatás a fém és környezete között, melynek következtében a fém tulajdonsága megváltozik és gyakran bekövetkezik a fém, a környezet, illetve az ezekből álló technikai rendszer funkcionális jellemzőinek romlása.

Külső korrózió: Talajba fektetett csövek, tartályok károsodása. Ennek mértékét elsősorban a talajnedvesség tartalma, oxigén ellátottsága és kóboráramok jelenléte befolyásolja.

Szabadba telepített berendezések légköri korróziója. Az átlagosnál fokozottabb igénybevétel éri azon technológiai egységeket, ahol a kibocsátott gázok, gőzök, a felületre lecsapódó nedvességben oldódni tudnak. A különböző burkolatok alatt a víz tartósan képes maradni, ami a károsodás mértékét megnövelheti.

Belső korrózió: A belső korrózió mértékét befolyásoló paraméterek; elsősorban a közeg összetétele, hőmérséklete, valamint az áramlási viszonyok.

Korrózióvédelem bevonatrendszerekkel: a bevonatrendszerek egyrészt elzárják, elszigetelik a korróziós ágenstől a védendő felületet, másrészt a felület elektrokémiai modifikálásával a korróziós folyamatokat lelassítják illetve lehetetlenné teszik.

Felületkezelés általános leírása

A mechanikai felület - előkészítő módszerek döntően a mozgási energiát használják fel. Ide soroljuk a szemcsék szórásával végzett felület - előkészítést, a forgó mozgást végző eszközök segítségével végzett előkészítő műveleteket, vagy a nagynyomású víz- vagy gőzsugárral végzett felülettisztítást, továbbá az egyéb módon végzett mechanikai felület - előkészítő módszereket ( mechanikai előtisztítás ).

A felület - előkészítés feladata:

  • a felület tisztítása a képződött és a tapadó szennyeződések eltávolításával
  • egyenletes és zavartalan felületbevonás elősegítése
  • felületi tulajdonságok ( megjelenés, fény, szilárdság, érdesség, stb. ) kialakítása

Előkészítés szemcsefúvással és szemcseszórással:

Szórásnak nevezzük mindazokat az eljárásokat, amelyek a munkadarab felületének valamilyen megváltoztatására irányulnak, különböző módon felgyorsított ( 20...300 m/s sebességű ), szilárd anyagok segítségével.

Vivőközege alapján a szemcsefúvás végbemehet:

  • sűrített levegővel,
  • kisnyomású vízzel,
  • nagynyomású vízzel,
  • gőzzel.

Szóróanyagok:

A szóróanyag különféle anyagú, szabályos vagy szabálytalan alakú, makro- vagy mikroszemcse, ritkán gáznemű vagy cseppfolyós halmazállapotú.

Alapanyag szerint a szóróanyagok fémes és nemfémes ( ásványi és szerves ) csoportba sorolhatók.

Szemcsefúvás:

A szemcsefúvás lehet száraz vagy nedves. Szárazszemcse-fúváskor a vivőanyag, a sűrített levegő száraz szemcséket juttat a munkadarab felületére, míg nedvesszemcse-fúváskor a vivőanyag sűrített levegő, gőz vagy  víz, esetleg oldat. A szemcse mindig nedves állapotban éri a munkadarab felületét.

Szárazszemcsefúvó eljárás:

  • Injektoros szemcsefúvás
  • A túlnyomásos szemcsefúvás
  • A fúvó-visszaszívó

Nedvesszemcsefúvó eljárás:

A nedvesített szemcsével a hidropneumatikus, a kisnyomású nedves, a nagynyomású vízsugaras és a gőzsugaras szemcsefúvás.

A nedvesített szemcsével végzett fúvás
A hidropneumatikus szemcsefúvás
A kisnyomású nedvesszemcsefúvás
A nagynyomású vízsugaras szemcsefúvás
A gőzsugaras

Szemcseszórás:

Szemcseszóráskor a szemcséket nagy fordulatszámú lapátkerekek ( szórókerekek ) röpítik a munkadarab felületére, a szemcséket a centrifugális erő gyorsítja fel. A röpítőerőt a szórókerekek kerületi sebessége határozza meg elsősorban.
A szemcse átlagos  sebessége 70...80 m/s.

Felületnemesítő szemcseszórás:

A sűrített levegővel, vagy szórókerékkel nagy sebességűre gyorsított, gömb alakú szóróanyag a munkadarab felületére csapódva kalapácsütésszerű hatást vált ki.